Malstenar, keramik, ben och en vacker kam. Det var bara några av fynden i östra Fyrislund där gårdar från järnåldern undersöktes 2015.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.