Arbetet med att registrera och hitta paralleller till alla våra föremål i metall fortsätter. Magnus och Iohannes arbetar oförtröttligt med att bringa ordning i det omfattande myllret av bruksföremål, dräktdetaljer och mynt mm.

För tillfället arbetar Mia Englund med det arkeometallurgiska materialet från östra Fyrislund. Hundratals smältor, klipp och skrotmetall, främst i Cu-legering, specialregistreras för att kunna ge en bild av det metallhantverk som man ägnat sig åt i Fyrislund under olika tider.

Vi kan här se ett exempel på ett av de mer vanliga fynden, ett klipp i Cu-legering, som påträffades vid vår omfattande metalldetektering av boplatserna.