Iohannes fortsätter att fynda vid Vaksala 298. Föremålen på bilderna är från folkvandringstid, cirka 1500 år gamla. Pärlan är gjuten i en kopparlegering och spännet är ett så kallat likarmat spänne där ändarna är formade som djurhuvuden.

Trots att den stora bulken av metallföremål kom in vid metalldetekteringen i ytan och vid den skiktvisa avbaningen, kommer fortfarande enstaka ströfynd in vid undersökningen av stolphål, lager och gropar. Oftast påträffas fynden av våra mycket kompetenta metalldetekterare Magnus och Iohannes.