I förra veckan kom vår fantastiska kam med genombruten dekor tillbaka från konserveringen vid ACTA. Den hade flera intressanta överraskningar att bjuda på. En vacker men sliten punktcirkeldekor, ett nött handgrepp och tydligt nednötta tänder. Den har uppenbarligen kasseats på grund av hög ålder och inte på grund av att den plötsligt gått sönder, den är alltså intakt. Dateringen ligger i B2 med andra ord i andra halvan av äldre romersk järnålder och den enda fragmentariska parallellen i Mälardalen finner vi i Valloxsäby, en plats som undersöktes på 1930-talet.