Historien är fylld av krig och konflikter där slagfälten utgjort blodiga spelfält. Runt om i landet finns mängder av platser där strider ägt rum och där människor mist sina liv.

Genom slagfältsarkeologin kan vi studera dessa platser och resultaten vittnar ofta om gastkramande och dramatiska händelser.