Den husgrund som vi hittade på tomten tror vi har fungerat som bostadshus. Det var cirka 5 x 12 meter stort, med en inre yta på omkring 40 kvadratmeter, fördelat på tre rum.

Skärvor av fotogenlampglas som var särskilt frekventa i husets södra rum. Foto Katalin Schmidt Sabo, Arkeologerna CC BY.

En spis med skorsten var enda värmekällan. Huset var delvis nedgrävt i backen och fynden bestod framför allt av hushållsrelaterade föremål, särskilt husgeråd som kärl för matservering och förvaring. Särskilt frekvent påträffades fynden i husets mittersta och södra rum.

Den stora mängden glas från fotogenlampor och buteljer var iögonfallande, och även bitar av fönsterglas. Fyndmaterialet visade på en marknadsorienterad konsumtion med uppenbara industriprodukter.

Den arkeologiska undersökningen bekräftade att det troligaste är att Bräkentorp anlades som torp någon gång mellan åren 1864-1866 i samband med Laga skifte. Minst fyra hushåll var skrivna på Bräkentorp under den tid då torpet var i drift. Under åren 1881-1883 fanns det två hushåll skrivna på torpet. ”Sodanissen” som bodde med sin familj på Bräkentorp åren 1881-1904 var initialt torpare men blev efter några år fabriksarbetare på trämassebruket i Delary. Torpet revs omkring 1930.

Fynd från undersökningen, främst keramikskärvor efter skålar och fat, samt delar till tallrikar av flintgods. Fynden bedömdes som relativt välbevarade och inte så fragmenterade. Foto Katalin Schmidt Sabo.