Trafikverket planerar att bygga ut Södra stambanan så därför grävs ett stort område vid Flackarp, nära Lund ut under 2019. Mest spektakulärt är kanske resterna av fem-sex stenåldersgravar, så kallade dösar, som hittades vid förundersökningen 2018. De och tre stora boplatsområden från järnålder kommer att undersökas.

Läs mer om uppdraget