I veckan har vi gjort nya undersökningar i köksträdgården i Axmar, som anlades på 1870-talet. Inga Blennå och jag har undersökt delar av det rätvinkliga systemet av grusgångar. Vi har bland hittat ingången till trädgården, markerad med två fundament till grindstolpar. Innanför dessa fanns en nästan fyra meter bred grusbelagd gång, som säkerligen har varit så bred för att vagnar skulle kunna köra på den.

Återkommer med mer info om våra arbeten på denna vackra plats!

Karin Lindeblad

Karta över köksträdgården från 1883. Växthuset (Orangeriet) är den röda långsmala byggnaden högst upp i bild. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Inga Blennå från länsmuseet Gävleborg undersöker ett av fundamenten till grindstolpar. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Den knappt fyra meter breda gången var belagd med ett finkornigt gult naturgrus. Snyggt! Foto: Arkeologerna (CC-BY)