Guidade turer på stenåldersboplatsen i Tråsättra!

Söndagen den 18 september klockan 15.00
Onsdagen den 21 september klockan 15.00
Onsdagen den 28 september klockan 15.00
Söndagen den 2 oktober klockan 15.00

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Adress: Tråsättravägen 41 i Åkersberga