Unika 4 500 år gamla människofigurer i lera låg gömda i jorden i en skogsbacke i Tråsättra i Åkersberga. Fynden, som väckte sensation, gjordes när Arkeologerna undersökte en stenåldersboplats 2016.

Läs mer om projektet i Sveriges äldsta ansikten i Tråsättra.