Kan det vara… hyddor?

I Tråsättra har vi ju varit bortskämda med en fantastisk variation av olika fynd; alltifrån slipstenar, pilspetsar, skrapor och malstenar till keramik, sälben och gäddkäkar.

Men vi har också hittat synnerligen intressanta anläggningar. På minst fyra ställen kan man ana svackor, rännor, mörkfärgningar och stenar lagda på ett särskilt sätt – som skulle kunna vara spår efter hyddor.

Jan Storå begrundar den möjliga hyddan.

 

Kalle Lindberg förevisar anläggningen som han undersöker.

 

Här sållas det fram sälben, fiskben och keramikskärvor. Bland annat!