En liten skogsbacke i ett villaområde i Åkersberga blev över en natt platsen för en världssensation 2016. Vid Tråsättra hittades några av Sveriges äldsta kända avbildningar av människor. Avbildningarna i form av lerfigurer framställdes för 4500 år sedan av människor som bodde på en ö i ytterskärgården, omgiven av kobbar och skär. På ön fanns inte bara de konstfärdigt utförda figurinerna utan även bostäder, kokgropar, pilspetsar, mejslar och sänken till fiskenät.

Nu har rapporten Tråsättra – aspekter på säljägarnas vardag och symbolik publicerats och alla detaljer om konstruktioner och fynd kan läsas i rapporten.