2019

Rapport 2019:40. Arkeologisk undersökning. Stockholms län, Uppland, Österåkers kommun, Österåker socken, Tråsättra 1:14 Österåker 553 (L2013:7729)
Niclas Björck, Magnus Artursson och Karl-Fredrik Lindberg (red.)

År 2016 undersökte Arkeologerna en kustboplats från senare delen av yngre stenåldern, cirka 2700–2400 f.Kr. i Öster åker utanför Åkersberga. Boplatsen är ovanligt rik på föremål av olika typer som slipstenar, skiffer och flintspetsar, ett nätsänke, mejslar, en hacka, några keramikkärl i miniatyr och tankeväckande lerfiguriner. Formerna är både vackra och berättar om livet under denna avlägsna period men det viktigaste med platsen är inte de hundratusentals fynden i sig själva utan att dessa kan knytas till konstruktioner av olika slag (bostäder, vindskydd, hägnader och gravar). Analysen har visat att platsen har organiserats med bostäder och även mer rituella konstruktioner. Bostäderna är placerade omkring en central yta där matlagning och mycket annat verkar ha skett. Att de många gånger fantasieggande föremålen och massfynden av keramik och ben från jaktvilt finns i begripliga sammanhang ger oss en unik möjlighet att bättre förstå hur dessa jägare och samlare levde under yngre stenåldern. Detta tillsammans med lerfiguriner och även andra artefakter ger oss också möjlighet att bättre förstå hur dessa människor tänkte och såg på världen.