Unika 4 500 år gamla människofigurer i lera låg gömda i jorden i en skogsbacke i Tråsättra i Åkersberga. Fynden, som väckte sensation, gjordes när Arkeologerna undersökte en stenåldersboplats på det som en gång var en ö i Mälaren, där säljägare och fiskare levde sina liv. 

De människor som en gång bodde i Tråsättra försörjde sig som fiskare, säljägare och samlare i skärgårdslandskapet. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Pilspetsar, mejslar och sänken till fiskenät – det var bara några av den stora mängd fynd på den neolitiska boplatsen som undersöktes av Arkeologerna 2016. Här ska Österåkers kommun bygga ett villaområde

Vackra pilspetsar hittades vid utgrävningen. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

För 4500 år sedan var Tråsättra en ö i ytterskärgården, omgiven av kobbar och skär. Uppe i backen låg en sandstrand, väl skyddad av omgivande bergknallar. På sandstranden byggde människorna sina hyddor, som mest användes som sovrum. Själva stranden fungerade som kök, vardagsrum och verkstad. Här lagades mat över öppen eld i lerkärl. Man tillverkade pilspetsar av kvarts och ägnade sig åt att snida harpuner och fiskekrokar av ben eller horn eller lagade fiskenät och sömmar på skinnkläder. Tråsättraborna tillhörde den ”gropkeramiska kulturen” som försörjde sig som fiskare, jägare och samlare. Vid den här tiden hade jordbruket redan etablerat sig i flera delar av Sverige. Men vissa grupper valde kustlivet framför att vara bönder och under 1000 år dominerade denna kultur i skärgården. Dateringar visar att platsen varit bebodd någon gång under perioden 2880 – 2460 f. Kr.

Fyndmaterialet visar att man har levt på platsen året om under relativt lång tid och att människorna haft långväga kontakter mot Ångermanland i norr, Skåne i söder och mot Åland i öster. Men trots att utgrävningen var en guldgruva av fynd skulle fler hemligheter se dagens ljus…


Öga mot öga med stenåldern

En liten skogsbacke i ett villaområde i Åkersberga blev över en natt platsen för en världssensation. Här hittades nämligen några av Sveriges äldsta kända avbildningar av människor.

Ett av Sveriges äldsta ansikten. En av de figuriner som överraskade Arkeologerna. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Det handlar om ett tiotal människoliknande figurer, bland annat ansikten, och ett 20-tal lerfigurer som föreställer djur. Samtliga figurer är ovanligt välbevarade.

Lerfigurer är typiska för den gropkeramiska kulturen och förekommer även i Finland och Ryssland. Förutom människa avbildas ofta djur som säl, björn, älg, orm, svin och fågel. Eftersom gropkeramikerna försörjde sig som jägare, var djur förutsättningen för deras överlevnad.

Vad lerfigurerna fyllt för funktion är oklart. De kan vara kopplade till jaktmagi eller kanske är de hämtade från berättelser som förklarat världen och människornas plats i tillvaron. Hade jägarna totemdjur, alltså djur som de kände sig besläktade med? Det skulle kunna förklara de figurer som har form av både människa och djur.

Den arkeologiska undersökningen i Tråsättra har sammantaget gett en rik och varierad bild av hur människor levde i skärgårdsmiljön i denna delen av Uppland under yngre stenåldern.

Läs mer i rapporten Tråsättra – aspekter på säljägarnas vardag och symbolik