gropkeramisk

Publikation

Landa 53:1 – avgränsning av fornlämning

Rapport 2017:94. Arkeologisk förundersökning. Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

Boplatslämningar – senpaleolitikum, mesolitikum och mellanneolitikum

Rapport 2017:80. Arkeologisk undersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Uppdrag

Sveriges äldsta ansikten

Unika 4 500 år gamla människofigurer i lera låg gömda i jorden i Tråsättra i Åkersberga. Fynden, som väckte sensation, gjordes vid en stenåldersboplats på det som en gång var en ö i Mälaren.