2017

Rapport 2017:94. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Landa socken, Gärdet 1:2, Landa 53:1
Författare: Bengt Nordqvist

Vid den nu utförda förundersökningen, i avgränsande syfte påträffades 13 stycken flintor. Bland dessa fanns två svallade flintavslag, sannolikt drygt 10 000 år gamla. Det förekom även en cylindrisk spånkärna. Typen är karaktäristisk för gropkeramisk kultur och mellanneolitikum, dvs den är ca 4500 år gammal.