2017

Rapport 2017:80. Arkeologisk undersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, Tändstiftet 1, Varberg 110:1
Författare: Bengt Nordqvist

Under två sommarmånader 2015 undersöktes fornlämning Varberg 110:1. Vid utgrävningen påträffades ett rikt och varierat flintmaterial. En stor del av flintorna var från den gropkeramiska perioden men även sandarnaperioden och ahrensburgperioden är representerade.