paleolitikum

Publikation

Fornlämningar i Dvärred, Lindome

Rapport 2016:46. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Boplatslämningar – senpaleolitikum, mesolitikum och mellanneolitikum

Rapport 2017:80. Arkeologisk undersökning, Halland. Bengt Nordqvist