paleolitikum

Publikation

Fornlämningar i Dvärred, Lindome

Rapport 2016:46. Arkeologisk utredning, Västergötland. Gundela Lindman

Publikation

Boplatslämningar

Rapport 2017:80. Senpaleolitikum, mesolitikum och mellanneolitikum. Arkeologisk undersökning, Halland. Bengt Nordqvist