Vi arkeologer är glada över att ha fått komma till Österåker och uppleva en fantastisk fornlämningsmiljö som gång på gång överträffade alla våra förväntningar. Nu väntar ett digert efterarbete där de 100 000-tals fynden kommer att registreras, tolkas och sättas in i sitt sammanhang.

Projektet har varit fantastiskt inte bara genom arkeologin utan också genom de goda relationer som vi haft med er som bor i området, kommunen och hembygdsföreningen. Under fältarbetet har vi haft spontanbesök av intresserade varje dag. Vi har också haft organiserad förmedling i form av allmänna visningar och skolvisningar, det rör sig om tusentals personer som besökt oss. Vi tackar för detta överväldigande intresse och många av er räknar vi med att träffa på kommande föreläsningar, utställningar etc.

Missa inte vårt föredrag torsdagen den 3 november klockan 18.00 på Berga teater i Åkersberga!