Den 3 maj drar de arkeologiska undersökningarna igång i Rasbo några mil öster om Uppsala. Under 6 månader skall tjugotalet arkeologer schakta, fyllhamra, spada, hacka, rensa och pensla fram Rasbos förhistoria på fyra platser längs den nya sträckningen av väg 288. På bloggen är det tänkt att ni skall kunna följa våra vedermödor och glädjeämnen samt inte minst alla de spännande upptäckter vi kommer at göra.

För tillfället är förberedelserna i full gång med allt ifrån att lägga sista handen vid undersökningsstrategier till det mer basala att beställa allt som skall användas under hela vår fältsäsong som till exempel grävmaskiner, bodar, toaletter och grävutrustning med mera.

Redan nu är två arkeologer, Maria Lingström och Magnus Lindberg, på plats ute i Rasbo för en förberedande metalldetektering, vars resultat vi hoppas skall ge oss lite ledning de där första skälvande dagarna i början av maj då vi sätter skopan och spaden i jorden.

Nu hoppas vi bara att snöovädret skall dra vidare och att våren skall våga sig fram även över Rasbos fagra nejder så att vi kan inleda en lång och spännande säsong.

Undersökningsytan är inhägnad med ett rött staket. Man ser tydligt att den huvudsakligen består av ett stenigt och blockigt impediment. Till vänster om undersökningsytan ligger ett sedan tidigare känt gravfält från bronsålder/äldre järnålder. I horisonten syns Uppsala Domkyrka. Där dagens väg 288 dyker in bland träden tar också Rasbobygden slut, platsen vi skall undersöka ligger alltså som ett lås in till bygden. Fotograf Max Marcus, Hawkeye. ©2010 www.flygfoto.com
Skeke från väster, undersökningsområdet är markerat med röda stängsel längs den västra kanten. I bakgrunden Rasbo Kyrka, undersökningsplatsen ligger helt och hållet i hjärtat av Rasbobygden. Fotograf Max Marcus, Hawkeye. ©2010 www.flygfoto.com