Länsväg 288 går mellan Uppsala och Östhammar i Uppsala län. En omfattande ombyggnad av vägen startade 2010 och har delats in i flera olika etapper. I samband med detta har ett antal olika arkeologiska utgrävningar gjorts längs med vägen, bland annat av boplatser från järnåldern.

Läs mer om projektet