Tidiga geologer eller entusiastiska stensamlare på Alunda 753? I samband med att vi grävde oss ner genom ett lager kom vi ner till en större stenpackning . En av stenarna i packningen framträdde extra tydlig dels på grund av att den var en vit kalksten, dels på grund av den fantastiska fossilen som blottlades när vi borstade rent stenens yta.
Stenen har helt tydligt lagts i packningen så att fossilen, en ortoceratit, hamnade uppåt i blickfånget.
Att just denna kalksten har setts som speciell, kan även vi som nutidsmänniskor förstå men man undrar hur den har uppfattats av de människor som lade den i stenpackningen: En av draken Fafners tänder eller Tors åskvigg? Vem vet…