På Björkgärdet framkom en stor mängd av broddar kring den vikingatida gården. När man studerar dessa närmare visar det sig att broddar med avklippta armar och helt oanvända broddar alla ligger i området utanför den stora entrén till huset. Vad vi ser är troligen den plats där man låtit sko hästarna på gården.

Oss veterligen har man inte tidigare kunnat en arbetsplats för en hovslagare i ett vikingatida material tidigare.

På Björkgärdet framkom närmare femtio broddar. På några är, tillskillnad från detta exemplar, armarna helt raka eller avklippta. Alla som har denna karaktär ligger samlade till ett område framför det stora terasshuset. Är det hovslagaren arbetsplats vi ser?