Hej!

Vi är nu igång här vid Alunda 753 och ska undersöka en smedja samt minst en grav. Det är en vändslinga till nya väg 288 som ska byggas på platsen och då måste platsen grävas ut. Förundersökningen som gjordes i våras visade att det på platsen finns en stensyll för en ca 25 kvadratmeter stor byggnad. Innanför denna hittade vi slagg, glödskal samt infodring till en ässja. Detta fyndmaterial finns även i ett lager utanför byggnaden och draperar över åtminstone en stensättning. I stensättningen hittades keramik samt brända ben vilket tydligt indikerar att det rör sig om en gravläggning.

Fortsättning följer…

Nu är smedjan framrensad och Magnus är i full färd med att metalldetektera golvlagret. Vi hoppas på fynd som kan visa på smedjans produktion och brukning. Stenarna i förgrunden är del av smedjans syll.