Just nu pågår fyndregistrering av det stora metallhantverksmaterialet från lokalen. Fynden kan knytas till järnsmide samt arbete med kopparlegeringar. Många detaljer som berättar om hantverket fångas upp i registreringen. Smidesskållan på bilden har exempelvis en rest av infodring fastsmält, vilket visar att ässjan som slaggen bildats i varit lerfodrad.