En omfattande ombyggnad av väg 288 startade 2010. I samband med detta gjordes ett antal arkeologiska utgrävningar längs med vägen, bland annat av boplatser från järnåldern. Vid Alunda 753 undersöktes en smedja och flera gravar.

Läs mer om uppdraget