Tävlingsdax! Hitta gravarna. Tävlande som hittar rätt antal får en signerad idolbild på Dixie.

Nu har undersökningsområdet avtorvats! Nu återstår jobbet med att identifiera och undersöka anläggningarna inom fornlämningen.

The changing of the guards. Efter 10 dagars hård schaktning och tuff rensning av ytan går fyra av våra medarbetare vidare för att börja vid undersökningarna inför breddningen av Rv 70, strax utanför Enköping. Vi tackar därför (stående från vänster till höger) Anders Bornfalk-Back, Anders Altner-Müller, Iohannes Miaris Sundberg och Axel Hansen för deras gedigna insatser och önska dom lycka till på 70:an.
Kvar på projektet är Amanda Jönsson, Christoffer Larsson och så Dixie, förstås.