Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig.. Larvkrängning! Tack och lov har vår skicklige grävmaskinsförare, Christoffer Larsson, en god hand med vränskande larver. 19 minuter senare var den på plats igen… 4 minuter av dessa gick åt för att hämta verktygen.

Måndag. Schaktningen fortsätter, nu i den södra delen av undersökningsområdet. Det varma vädret och rötterna är våra värsta fiender just nu, men vi bemästrar även det med ett gott humör!

Arbete under övervakning: Dixie håller koll så att Anders inte missar några ben.