En liten uppdatering. Efter fältdelen av den arkeologiska undersökningen av Alunda 750 har vi nu gått in i en stillsammare del av arbetet. Just nu är vi inne i den fas där analyserna utförs. Vi har skickat de brända benen från gravarna på en osteologisk analys, träkolet har vedartbestämts och är inskickad för C14 analys på tandemacceleratorn på institutet för jonfysik vid Upsala universitet. Vidare kommer stenmaterialet att specialregistreras och jordproverna att analyseras. Fortsättning följer…

Alunda 750, situationen 2016-04-18. Trafikverket har tagit området i besittning. Ett landskap i förvandling…