Det är inte var dag man hittar ristade stenar. Låt gå att denna inte är förhistorisk, men stenar med ett ristat budskap slår ändå en ton i betraktaren. I detta fall är vår rådande teori att detta är en skälsten – en rågångsmarkering. Monogrammet HB högst upp liknar den stångjärnsstämpel som Hillebola Bruk använde. Betydelsen av resterande text: N3 1/3 ____ E.M.S, tar vi gärna emot förslag på.

En ny vecka börjar. Arbetet fortsätter två veckor till – en sten i taget.

Idag, torsdag, är näst sista dagen på Alunda 750.

Dokumentation in i det sista. Amanda drar här det sista pennstrecket på sin sektionsritning och avslutar därmed fältdelen av de arkeologiska undersökningarna på Alunda 750. Efter 7 veckors arbete har vi nu gått i mål med fältdelen av projektet så nu återstår ”bara” att bearbeta och analysera den data vi har samlat in. Fortsättning följer…

Resultatet av tävlingen gissa antalet gravar. Vinnande gissning kommer från….. Anders Biwall. Gratulerar! Du kan hämta din idolbild Av Dixie vid tillfälle!