Idag är tredje dagen av de arkeologiska undersökningarna vid Alunda 750. Vi håller just nu på att schakta fram fornlämningen i sensommarvärmen och kommer att fortsätta med det i ytterligare 7 arbetsdagar. Schaktningen är i full gång. Iohannes, Amanda, Axel och Anders rensar flinkt de framschaktade ytorna.