Under gårdagen genomfördes flygfotograferingen av undersökningsområdet med hjälp av våran drönare, Uven 2. Bakom spakarna fanns Håkan Thorén vid AU teknik. Idag, fredag, kommer Håkan att ha behandlat bildmaterialet och inom kort kommer vi att kunna visa hur Alunda 750 ser ut i fågelperspektiv.

Det har varit lite tyst den senaste veckan, men här en liten uppdatering. I måndags förra veckan genomfördes den femte och sista guidningen i fält för Olandsskolans 8:e och 9:e-klasser. Totalt har ca 90 elever och lärare deltagit och personligen tycker jag att det var mycket bra och trevliga möten. Vi ska knyta ihop säcken under hösten med en presentation av grävningens resultat på en miniföreläsning på Olandsskolan. Vi har sedan Uven 2 flugit över ytan omvärderat vår ursprungliga tolkning av platsen. Den ursprungliga tanken var att vi på platsen hade dels ett gravfält från yngre bronsålder – äldre järnålder, dels en bosättning från yngre järnålder i form av ett terrasshus. Vi lutar nu mer åt att platsen i sin helhet har en mer rituellt betonad karaktär där gravarna samspelar med stenpackningar, stenhägnader, skålgropar och röjda ytor. Vi har även på allvar börjat undersöka de stensättningar som finns inom Alunda 750. Än så länge beter de sig som stensättningar från äldsta järnålder – schysst form, men inte så mycket fynd – endast enstaka brända ben och keramikfragment. Vi har även fått en förlängning av fältetappen godkänd varför vi här riktar ett stort och varmt tack till Trafikverket, Sverker Söderberg och Länsstyrelsen Uppsala för att de har gett oss möjligheten att undersöka denna intrikata lokal tre veckor till fr o m idag. Fortsättning följer…