Vid sidan av det pågående fältarbetet utförs flottering av de jordprover som är tagna från kulturlager och anläggningar. Flotteringen gör att vi kan hitta små fragment som kan vara svåra att se med blotta ögat, som exempelvis träkol och förkolnade fröer och sädeskorn.

Foto: Arkeologerna (CC-BY)