Vackra dräktsmycken, en liten smideshammare och andra spår efter järnålderns människor. Det har Arkeologerna hittat under utgrävningar 2017 i Västra Ingelstad i södra Skåne.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.