Idag händer det mycket på en gång. Arkeobotaniker Per hjälper oss att undersöka en brunn medan osteolog Ola med student Cicilia dokumenterar samlingar av brända ben.