Nu har vi kommit till det stadiet att vi schaktar oss igenom de forntida kulturlagren. Metalldetektorn används hela tiden för att inte missa metallföremålen, som annars är svåra att se. Keramik och djurben samlas in. I marken finner vi spår av härdar och kokgropar vilka tillsammans kommer ge en sammanlagd bild av vad som hänt på platsen.

Foto: Arkeologerna (CC-BY)