En väldigt djup kokgrop, än inte daterad. Prover för analys av såväl kol 14-datering och arkeobotanik kommer att tas. Spännande fortsättning följer..

Trevlig helg!

Foto: Arkeologerna (CC-BY)