Blogg

Blogginlägg 2010.06.15

Björkgärdet

Vid Björkgärdet har det visat sig finnas oväntat många gravar av en typ som vanligtvis hör till yngre bronsålder och...

Blogginlägg 2010.06.11

Redan flera fynd från skärvstenshögen

Vi har nu arbetat med skärvstenshögen i en och en halv vecka. Två kvartiler har börjat grävas och flera fynd...

Blogginlägg 2010.06.11

Regn, slit och släp!

Regn, regn och åter regn faller över de snart avblommade rapsfälten i Skåne och över oss och vår grävningsplats i...

Blogginlägg 2010.06.09

Vikingatida fynd vid prästgården

Flygbild av undersökningsormådet vid Prästgården. Foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto.Förra helgen var det dags för en första metalldetektering av den...

Blogginlägg 2010.06.08

Vägen genom staden

En stor charm med att undersöka medeltida stadslämningar är att det av naturliga skäl finns mycket bevarat. För en annan...

Blogginlägg 2010.06.08

Fornt på en moränknalle i Älby

Under förundersökningarna vid Älby sommaren 2009 påträffades ett antal stensträngar, två torpgrunder och ett skärvstensröse på sydsluttningen av en moränförhöjning....

Blogginlägg 2010.06.04

Urnesspänne funnet i Örja

Avbaningen av matjord på gård 12 och 20 börjar närma sig slutet och vi håller i dagarna på att växla...

Blogginlägg 2010.06.03

Att vara vid sunda vätskor under medeltiden

Idag kommer ytterligare en blogg, för att det finns så mycket att berätta. Ett oerhört fränt fynd härifrån är en...

Blogginlägg 2010.06.03

Bly, välsignelser och heliga föremål

Nu var det ett tag sen… jag har registrerat kontextblanketter förstår ni och har blivit besatt av att hinna så...

Blogginlägg 2010.05.28

Nya delprojekt längs vägen

Den 1 juni startar ytterligare undersökningar för väg 288:s nya sträckning genom Rasbo. Detta delprojekt berör främst lämningar från järnålder...

Blogginlägg 2010.05.28

Fler heliga föremål från Örja

Tisdagens väder var en verklig prövning för oss alla med kraftiga nordväst vindar som virvlade upp moln av fin matjord....

Blogginlägg 2010.05.26

Märkliga stenar och annat förunderligt

I väntan på lägesrapport samt liten film kommer här lite information om en intressant fyndkategori här i Åkroken. Det ser...