Hundra Motalabor plus Oscar Montelius

Ikväll var det fullsatt på Charlottenborgs slott när Ola Magnell höll sitt föredrag ”Jägarnas tidsålder”. Han berättade om jaktmetoder, strategier, urval, jaktsäsonger m.m. Intressant var bland annat att till skillnad från idag så bedrevs älgjakten under äldre stenåldern framförallt på våren och sommaren. Kronhjort jagades däremot under höst och vinter.

Kul att det stod en byst av Oscar Montelius (1884-1921) i rummet bredvid föreläsningssalen. Giganten inom svensk arkeologi som var riksantikvarie under en period.

Vi säger tack till Charlottenborgs slott/Motala museum som upplät sina lokaler till föreläsningen!

Trafikverket inviger idag projekt BanaVäg Motala-Mjölby – ny vägsträckning Rv50 samt nytt dubbelspår mellan Motala och Mjölby.

Arkeologin i Motala är en stor del av detta projekt. Raä är självklart på plats, så även H.M. Konung Carl XVI Gustaf som förrättar invigningen i såväl Skänninge som Motala.

Höstskrud

Nu är även årets undersökningsyta väster om järnvägen omvandlad till parkmark. Till våren kommer gräset att växa grönt i den svaga nordsluttningen ner mot Motala ström. Men kommer det finnas något på platsen som minner om de lämningar som grävts fram?

Idag träffade vi representanter för Trafikverket, länsstyrelsen och kommunen för att just diskutera eventuellt kommande gestaltningar mot bakgrund av de arkeologiska resultaten.

Vad skulle du vilja se i parken som berättade om platsens förflutna?

Strömmen då och nu

Mellan åren 1917 och 1922 byggdes Motala kraftverk som då var det fjärde största i Sverige. Samtidigt anlades Hårstorpssjön som en stor damm uppströms. För att ytterligare försörja kraftverket med vatten genomfördes omfattande muddringsarbeten i strömmen fram till 1935. De delar av vattendraget som ansluter till våra arkeologiska undersökningar hade under äldre stenålder antagligen bara ett djup på cirka 1,5 meter. På samma ställe är vattendjupet idag mellan 4 och 4,5 meter.

Att Motala ström inte är samma vattendrag idag som för bara hundra år sedan är lätt att glömma bort. Tur då att Motalakonstnären Carl-Erik Törner fångat strömmen i tavlan ”Motala bryggeri” från 1907. Tydligt är att lugnvattnet vid Strandvägen 1-3 då var mer igenväxt och kanske också något grundare. En viktig observation när vi diskuterar strandlinjen under äldre stenålder.

Törners konstverk hänger på Charlottenborgs slott.

Årets nummer av Motalabygd dunsade precis ner i brevlådan och vi (dvs. Mats) är på omslaget. I tidskriften från Motala Musei- och Hembygdsförening finns dessutom en 16 sidor (!) lång artikel med rubriken: Motala tur och retur – de arkeologiska undersökningarna av en stenåldersplats i korta drag…

Färdigkonserverat

Fredrik och Linus har idag transporterat ett hundratal ljusterfragment till Göteborg. De har länge legat svalt och mörkt i ett vattenbad i ett kylskåp på Roxengatan 7 i Linköping. Men nu tar Studio Västsvensk Konservering över dem. Väl i Göteborg fanns dessutom ett antal färdigkonserverade benredskap att ta med hem igen, däribland den här hullingförsedda benspetsen. Tjusig, eller hur?

Tack Pia Svensson för bilderna!

Visning av konserverade ljusterspetsar för UV Öst:s personal.

I 15 veckor har benföremålen långsamt fått torka i ett kylrum. Dagligen har personalen på Studio Västsvensk Konservering vänt på spetsarna för att torkningsprocessen ska bli så jämn som möjligt vilket förhindrar sprickbildning. Resultatet är onekligen fantastiskt. Ljustren har inte bara behållit sin färg utan även sin tyngd vilken man känner när de vägs lätt i handen.

Materialet kommer tillfälligt att förvaras i ett klimatreglerat magasin hos Östergötlands Museum. Var det hamnar i framtiden är däremot mer oklart.

Publicerad artikel

”Lateglacial and Postglacial Pioneers in Northern Europe” heter en ny publikation från British Archaeological Reports (BAR). Redaktörer är Felix Riede och Miikka Tallaavaara. En av artiklarna har vi skrivit. Det är en presentation av undersökningarna i Motala och en diskussion huruvida platsen vid strömmen kan förstås som en centralplats under äldre stenålder.

Vi hoppas snart kunna lägga upp artikeln som pdf-fil på projektets hemsida under länken ”Lästips”.

Rekonstruktionsteckning av miljön kring stenålderslokalerna vid Vätterns utlopp i Motala Ström för 7000-8000 år sedan, vy mot sydväst. På Motala Ströms södra strand (till vänster i bild) ligger boplatsen och gravplatsen vid Strandvägen. Den grunda sjön (till höger i bild) utgör den rituella miljön vid Kanaljorden.

Illustration: Niklas Johansson.

Med posten idag kom nya numret av Current Swedish Archaeology, Vol 22, 2014.

En av artiklarna tar sin utgångspunkt i undersökningarna i Motala: Participate in a Broader Sense? (Arnberg & Gruber). I den argumenteras för att uppdragsarkeologin har bättre möjligheter att uppfylla sina offentliga uppdrag än vad som sker idag men att praktiken behöver uppgradera sin självbild och anamma mer varierade förhållningssätt till samhället.

Down memory lane…

Vi sitter just nu och väljer bilder till den kommande utställningen på Charlottenborgs slott i Motala. Bland bildfilerna fanns ett foto på detta klassiska ögonblick.

En eftermiddag i mitten av juni 2010 var arkeologerna från Stiftelsen kulturmiljövård på besök hos oss på Strandvägen. Fredrik guidade dem över undersökningsområdet. Plötsligt avbryts visningen av att vår personal bjuder på en liten dansshow till Daddy cool.

Den som gräver riktigt djupt på YouTube kan hitta ett kort filmklipp på detta. Länka gärna om du hittar det!

Gott och blandat

Igår fick vi två kartonger med konserverade ben-, horn- och träföremål från undersökningarna i Motala 2009-2013. De 140 föremålen har hanterats vid Studio Västsvensk Konservering och utgör en mindre del av de drygt 1000 ben- och hornredskap (hela, delar och fragment av) som hittades vid utgrävningarna. Bland föremålen i den här sändningen noteras en träklubba, en hornhacka, en benkniv, ett ornerat slipat kronhjortshorn, ett flertal släta benspetsar/pilspetsar, ett stort antal ljusterspetsar varav en hel sådan, sylar, mejslar, nätstickor, osv…

”Där är ju den…” och ”det är ju en sån…” var återkommande kommentarer när vi tittade på materialet nu på morgonen.

Inte tre män i en båt utan fyra kvartärgeologer i två kanoter.

Just nu kan denna farkost siktas på sjön Boren. Ett gäng kvartärgeologer försöker lösa gåtan om Motala ströms bildande. Genom att ta borrprover i bottensedimenten där strömmen rinner ut i sjön vill de fånga vattendragets genombrott och därmed datera det.