De arkeologiska undersökningarna av boplatser och gravar från äldre stenåldern vid Motala ström pågick mellan 1999-2015. Det är ett av de största projekten i Sverige och har väckt internationell uppmärksamhet.

Unika fynd från människorna som främst levde på jakt och fiske ger inblick i vardagslivet för mellan 9 000 och 6 000 år sedan