Ann fixar fikat. Ytterligare en yxa till eftermiddagskaffet! Vi är heta nu.

Prinsessan Elisabets Schnauzer?

Är det måhända resterna efter Maria Elisabets Schnauzer vi påträffat i vårt kulturlager? Maria Elisabet (1596-1618) var gift med Hertig Johan som lät återuppbygga Motala hus efter fältherren Rantzaus räd i Östergötland.

Ryggrad och skulderblad från hund av mindre mellanstorlek.

Ståfika i brunnskar!

Den tolfte etableringen för vattensåll går i graven. Eloge till Börje Klockner Engineering.

Arkeologidagen 2013

På söndag, den 25 augusti, är det dags för Arkeologidagen som arrangeras varje år runt om i Sverige. I Motala är evenemanget ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV Öst och Stiftelsen Kulturmiljövård. Ni är välkomna att besöka KM:s undersökning vid Kanaljorden (intill parkeringsplatsen vid Nya Park Hotel) mellan kl 10-14.

Ta gärna med de stenåldersföremål som ni har hemma och få dem bedömda av experterna Fredrik och Fredrik.

Kärnyxa

Ann hittade den här grovt tillslagna och oslipade kärnyxan under förmiddagen. Yxan som fått eggen bortslagen är inte tillverkad av flinta utan…

… vänta…

Ultramylonit!

Idag uppmärksammar MVT och Corren att vårt fältarbete söder om Motala ström börjar närma sig sitt slut.

Lokaltidningarna till trots: än så länge håller vi flaggan i topp!

Strandvägen, Grav 015. Ett större rörben från människa pillas fram.

Arkeologidagen. Fotodokumentation av en skafthålsyxa.

Vi berättade om det senaste decenniets undersökningar vid Motala ström och visade olika sten fynd (yxor, knackstenar, slipstenar, kärnor i kvarts och i flinta…) samt foton på några av de mer praktfulla ben- och hornredskap från platsen.

Arkeologihistoria

Den här skafthålsyxan från Breviks gård i Vinnerstad socken var ett av fynden som visades upp för oss igår under Arkeologidagen. Med fyndet följde även ett brev signerat A.E. Oldeberg som uttalade sig på följande sätt om yxan 1951: ”Yxan, en skafthålsyxa av den större typen är ganska vackert utformad och tillhör hällkisttiden, sålunda skedet ungefär 2000-1500 f. Kr.”

R41071/G41072 – historiskt ögonblick

Under eftermiddagen avslutas rutgrävandet av kulturlagret söder om strömmen i Motala. Arbetet som påbörjades i augusti år 2000 har inneburit att drygt 4000 kvadratmeterstora rutor av kulturlagret inom undersökningsområdet har grävts för hand. All kulturjord har dessutom vattensållats i såll där maskorna är 4×4 mm stora.

Ann och Linus är två av de många hjältar som genom åren slitit med detta bitvis mycket tunga arbete!!!

Långsamt övergår nu undersökningarna av boplatskomplexet vid Motala ström i nästa ”halvlek”. Fyndmaterialen i sten, ben och horn ska tvättas, registreras, analyseras, vetenskapligt bearbetas, rapporteras, osv…

Grav 011 – fotodokumentation

Vi ser in i munhålan underifrån, så att säga. Underkäken på kraniet är avbruten vid hakans högra sida. Däremot finns kindtänderna kvar både i över- och underkäke.

”Motala och dess medeltida intressenter”

Igår kväll höll Alf Ericsson föreläsning nr två i vår serie om sex föredrag. Ett drygt 80-tal personer hittade till Wärdshuset Berggrens källare och fick, förutom en bit mat, också ett spännande föredrag där Alf visade att Ingeborg Ulfsdotter (Ulv) under andra halvan av 1200-talet var en av storägarna av området kring strömmen i Motala. Han argumenterade för att det har funnits ett sk stor-Motala som sedermera kom att styckats upp i mindre enheter.

Den 17 september är det dags för nästa föreläsning. Då kommer Ann Westermark att berätta om resultat från undersökningarna vid Verkstadsvägen åren 2009-2011 under rubriken ”Stuga i söderläge med sjöutsikt”. Plats: Konsum Ringen Motala, tid: 18.00. Fritt inträde.

Välkomna!

Grav 011 – tänder

Sakta men säkert har vi nu fått fram överkäken som delvis är hoptryckt. Nederst från höger syns de bakre kindtänderna (visdomstanden samt andra och första molaren) och de främre kindtänderna (andra och första premolaren). Överst finns endast en visdomstand kvar. Kort kan vi säga att kindtänderna i överkäken visar på kraftigt slitage. Under tandraden finns en del av överarmen vilken huvudet delvis har vilat på.

Grav 011 – porus acusticus externus

Fler spännande detaljer från kraniet. Pilen pekar på den yttre hörselgången.

Motala – Strandvägen, 4 September

Då återstår bara en sak: att överlämna en avskedsgåva till våra kollegor på Kanaljorden som får kämpa på ett par månader till.

Lycka till!

Fullsatt på Konsum Ringen

Ett 60-tal åhörare kom igår kväll och lyssnade på Ann när hon berättade om husen från äldre stenålder som undersökts vid Verkstadsvägen och Strandvägen. Föredraget väckte intressanta tankegångar bland annat om hur väggarna i dessa hus kan ha varit konstruerade – var dessa fasta eller gick det att vika upp väggarna på något sätt vilket därmed skapade ett ljust rum under ett skyddande tak?

Föreläsningen hölls i ett i sig spännande hus. Konsum Ringen i Motala byggdes på 1800-talet tillhör de äldsta konsumbutikerna i landet. Idag huserar K-ringen, Kulturföreningen i Konsum Ringen, där. Vi tackar dem för ett varmt omhändertagande! https://www.facebook.com/KulturverkstanIKonsumRingen

20 000

Ja, det var ett tag sedan vi var aktiva på FB. Anledningen är att alla just nu är djupt inbegripna i registreringsarbetet av fyndmaterialet som grävts fram söder om Motala ström sedan 2010.

Idag inföll ett historiskt ögonblick när Peter registrerade den tjugotusende fyndposten!

En snabb titt i fyndtabellerna visar att vi hittills bland annat har registrerat 6,5 kg (7600 bitar) flinta, 46,8 kg (11 000 bitar) kvartsit/ultramylonit och knappt 64 kg (33 000 bitar) kvarts.

Spridningsbilderna blir allt mer kompletta…

Ljust och fräscht.

Arbetet med utställningen på Charlottenborgs slott är i full gång. Rummet är färdigmålat och idag träffades vi för att diskutera texter och bilder, mm… Utställningen om äldre stenålder i Motala invigs den 28 juni!

Ave Maria

Vi går igenom metallfynden från Strandvägen just nu och bland dessa finns denna lilla amulett (höger i bild). Den är ca 1,5 cm i diameter. I mitten syns en nit vilket avslöjar att amuletten troligen har suttit på änden av ett dolkskaft. Till vänster syns liknande amuletter från Danmark samt en dolk som hittats vid utgrävningar i Lund på 1970-talet.

Precis som fyndet från Motala har de danska amuletterna ett präglat kors. Bland dessa återkommer dessutom inskriptionen ”Ave Maria”.

De danska fynden dateras till 1300-tal vilket stämmer väl med de dateringar vi har från Motala.