Gästisparken – dokumentation

Den här veckan fortsätter arbetet och lämningen dokumenteras. Detta sker bland annat genom ett mycket stort antal digitalfoton. Dessa bilder byggs ihop till en 3D-modell över källaren som användas vid tolkningsarbetet men också som presentationsmaterial.

Ytterligare byggnader…

Karin och Johan dokumenterar grunderna till två tidigare okända byggnader intill källaren. Bara en mindre del av väggarnas har schaktats fram men troligen är det rester efter hus som är äldre än källaren. Vi hoppas på att hitta bra daterande material.

Gästisparken – källaren från luften

Idag åker vi skylift och dokumenterar lämningen…

85 personer på kvällens visning av källaren i Gästisparken – Kul!

Gästisparken – äldre stenålder

Under förmiddagen drog vi ett sista schakt alldeles intill ”Hertig Johanssons källare”. Efter bara några meter hittade vi bland annat den här flintkärnan och slipsten. Fynden ligger i en större eldstad och kan dateras till ca 5000 f Kr.

Det kan nu konstateras att stenåldersboplatsen som undersökts öster om riksväg 50 även fortsätter kring källaren väster om vägen.

Idag avslutar vi arbetet med källaren i Gästisparken. Dokumentationen av det mindre rummet görs klart samtidigt som vi klär det större med fiberduk och fyller igen med sand.

Våra undersökningar av ”Hertig Johans källare” är nu slut. Källaren är fylld med sand och parken har återfått sitt vanliga utseende.

Tack till alla er som kommit förbi utgrävningarna och berättat om personliga minnen från källaren. Vi är intresserade av fler sådana historier.

Många Motalabor har uttryckt en önskan om att källaren ska få stå öppen så att de kan gå ner i den. I dagsläget är detta inte möjligt. Den är delvis mycket skör och det skulle inte ta många frostnätter för tegelpartierna att brytas sönder. Därmed inte sagt att man inte kan öppna upp källaren i framtiden som en attraktion i parken. Detta kräver dock en genomtänkt restaurerings- och bevarandeplan.

Härnäst kommer vi att bearbeta insamlad data samt skicka iväg dateringsprover för analys. Det kan ta upp till ett halvår innan vi får tillbaka resultaten. Därefter publiceras en rapport över undersökningarna.

Vi kommer också att hålla en öppen föreläsning i Motala om resultaten från undersökningarna. 

Sortering

Just nu arbetar vi med det stora ljustermaterialet från Strandvägen. Vi sorterar spets- och tångedelar med utgångspunkter från benelement, tillverkningsteknik, form och utseende. Målet är identifiera olika typer som sedan kan dateras genom kol 14-metoden för att på så sätt förhoppningsvis skapa en kronologi i materialet.

Ny artikel om Motala

De akademiska kvarnarna mal ibland riktigt långsamt. I mars 2013 var Ann och Linus på en stenålderskonferens i Muge, Portugal. I dagarna kom så äntligen konferenspublikationen där de flesta föredragen finns samlade: ”Muge 150th: The 150th Anniversary of the Discovery of Mesolithic Shellmiddens—Volume 1 & 2”. Redaktörer är Nuno Bicho, Cleia Detry, T. Douglas Price och EugéniaCunha.

Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna länka till Ann och Linus artikel som har titeln: Material Culture and Mesolithic Actions in Space: Results of the Spatial Analysis of the Verkstadsvägen Site in Motala.

En tidig julklapp!
Igår kom konservator Ebba Phillips, SVK, förbi med några fina föremål från Strandvägen. Två bearbetade kronhjortshorn och två skrapor/knivar av svinbetar. De vilar nu samman med resterande delar av samlingen.

Dekoranalys

Prof. emeritus Lars Larsson var på besök och tittade närmare på ben- och hornföremålen från Motala. Särskilt intresse riktades mot det material som bär någon form av ristad dekor. Sammanlagt finns ett 70 tal föremål med allt från enklare streckornering till, vad vi nästan uppfattar som, figurativa motiv. Vid en översiktlig granskning av dekorerna noteras paralleller med såväl danska/nordtyska som baltiska fynd. Materialet från Motala öppnar verkligen upp för djupare analyser…

Nykonserverade medeltida mynt från Strandvägen

De fyra mynten är tillverkade i silver med präglingar på båda sidorna (fotot visar båda sidorna). Två av mynten är från Magnus Erikssons regeringstid. Det stora är ett Hansamynt från Stralsund. Det fjärde är ett fragment av ett mynt som präglats under Erik av Pommerns eller Kristoffer av Bayerns regeringstid.

Myntens dateringar stämmer väl överrens med våra andra dateringar från undersökningen, det vill säga en tydlig tyngdpunkt i 1300-talet.

Från vänster till höger: en penning präglad mellan 1340 och 1360, en penning från 1320-1340, en vitten från Stralsund cirka 1379, en örtug från 1396-1439 eller 1441-1448.

Skifferhänge

2009 hittades denna lilla skifferbit vid undersökningarna på Verkstadsvägen, norr om Motala ström. Någon har borrat ett litet hål i den 25×20 millimeter stora och 5 millimeter tjocka stenen. Det gör att vi tolkar det som en pärla, eller ett hänge. Liknande föremål finns bland annat från Västergötland och Ångermanland. Dessa fynd dateras till stenålder.

I England och Wales hittas den här typen av skifferhängen vid undersökningar av lämningar från äldre stenålder – mesolitikum. Där benämns de som pärlor och förekommer i olika fyndsammanhang – på såväl boplatser som i gravar, offerdepåer och som lösfynd.

Nyligen uppmärksammades en skifferpärla från undersökningarna vid Star Carr i England. Pärlan var dekorerad med en serie linjer som arkeologerna tror kan föreställa ett träd eller ett löv. Men det skulle också kunna vara en karta eller streck för att hålla räkningen.

Föreläsning

Den 17 mars, kl 18.00, bjuds allmänheten in till Norrköpings stadsmuseum för två populärvetenskapliga föredrag på temat äldre respektive yngre stenålder. Rubrikerna är:

Äldre stenålder vid Vätterns utlopp – Arkeologi i Motala, 2000-2013 (Göran Gruber – Arkeologerna)

Jordbrukare och säljägare i Bråviken under stenåldern (Tom Carlsson – Stiftelsen Kulturmiljövård)

Föredragen är avslutningen på en tvådagarskonferens som hålls på museet mellan den 15-16 mars. Då samlas ett femtiotal arkeologer för att diskutera samtida stenåldersforskning.

Välkommen!

Grave 11 – 3D model

The model displays one of the best preserved Mesolithic graves excavated at the settlement site in Motala. The individual is placed in a crouched position, slightly tilted to the right, with the right hand placed under the flexed right knee. The left hand was not preserved but the position of the left arm suggests that the hand was placed in front of the face. The head is placed to the south, on the right side facing east. The left, lower leg and the shallowest part of the grave were slightly damaged and a fragment of the shinbone was found in top of the filling. The fragment could be refitted with a perfect match to the fragments found still in situ. The model clearly displays that the damage occurred in the shallowest part of the burial and helps explain why a fragment of the left shinbone was recovered at the top of the filling as the burial was damaged by ploughing. The burial is dated to 5750-5570 cal BC.

Vi återkommer till Gästisparken

Mellan 27 oktober och 3 november kommer vi att göra en mindre arkeologisk undersökning i Gästisparken. Arbetet fokuserar på en yta norr om Hertig Johans källare (längst uppe till vänster i bild).

Vid förra årets undersökningar togs källaren fram och tömdes på fyllnadsmassor. Därefter dokumenterades och daterades lämningen. Målet med årets undersökningar är att förstå de huslämningar som hittades norr om källaren. Är de spår efter medeltida byggnader?

Visningar:
På söndag, den 30 oktober, har vi visningar av utgrävningen kl 13.00. Därefter hålls föreläsningar på Kulturakademin (Urban Hjärnes väg 6) mellan kl 14.30-16.00. Nya spännande dateringar av källaren utlovas!

En äldre byggnad?

Igår började schaktarbetet i Gästisparken intill Hertig Johans källare. Vi tog fram delar av de grunder som hittades vid förra årets undersökningar. Det är södra sidan av en byggnad som troligen är äldre än Hertig Johans källare. Hittills har vi bl a hittat ett golv av kalkstensflis/stenflis. Det finns också mycket tegel i anslutning till byggnaden. Idag fortsätter arbetet med att schakta fram ytterligare delar av byggnaden.