Flera byggnader?

Vi har nu schaktat fram en större yta intill den norra sidan av Hertig Johans källare. Flera bebyggelsedetaljer har kommit fram. Troligen har vi att göra med flera byggnader. Det är dock fortfarande svårt att exakt förstå hur de olika husgrunderna, golven, stenläggningarna, osv. hänger ihop. Intressant är att vi idag hittade spår efter en bakugn vilken troligen dateras till senare delen av medeltiden.

Med metalldetektor söker vi rutinmässigt av framschaktade eller rensade ytor. Mest hittas spikar och hästskosömmar. Bland fynden idag fanns dessutom en sentida knapp med tre kronor på och en pistolkula (möjligen ett spår efter Daniel Rantzaus besök på orten år 1567?).

Idag föll första snön i Motala

”Föll” var kanske en romantisk överdrift. Det blåste kraftigt från sidan! Och vi önskade oss att det hade funnits lite värme kvar i någon av de eldstäder som hittats…

Dagens fynd – ännu en källare

Gästisparken fortsätter att förvåna. Idag har vi undersökt en tidigare helt okänd källare som ligger ca tio meter från Hertig Johans källare. Den nya källaren är varken särskilt stor eller djup och borde kanske kallas för halvkällare? Vi har inte fått fram hela källaren utan bara drygt 2,5×2,5 meter. Den verkar fortsätta åt väster och kan både vara större och djupare åt det hållet.

Troligen var detta ett förvaringsutrymme till ett större trähus. Källarens ålder är fortfarande oklar. Möjligen byggdes den under 1500-talet?

Skjutexperiment

Arkeologin som skapas till följd av undersökningarna vid strömmen i Motala är både bred och utmanande. I förra veckan låg fokus på området norr om Hertig Johans källare. Där hittade vi bland annat en husgrund om ca 5×5 meter, flera spisfundament och ugnar samt ytterligare en stensatt källare. Dessa lämningar dateras till mellan 1400-talet och 1600-talet.

Den här veckan vänder vi tillbaka till äldre stenåldern. I källaren till vårt kontor i Linköping utför vi ett skjutexperiment. 20 pilspetsar har tillverkats av mellanfotsben från älg. De har i sin tur fått skärande eggar från fem olika stenmaterial – flinta, kambrisk flinta, kvarts, mylonitisk kvarts och porfyr. Spetsarna fästs på pilar och skjuts sedan med båge mot syntetiskt ben samt fångas upp av ballistiskt gel. Målet är att dokumentera de skador som uppstår på pilspetsarna.

Fler bilder kommer under veckan…

Full aktivitet i källaren på Roxengatan 7 i Linköping. Benspetsar med eggar av olika stenmaterial monteras på pilskaft som skjuts mot benplattor och ballistiskt gel. Penetrationen och skadorna på pilspetsarna dokumenteras noggrant med bl a höghastighetsfilm och stillbildskameror. Spänningen i rummet är fokuserad och förväntansfull men också uppsluppen till följd av de upptäckter som görs och aha-upplevelser som uppstår.

The Slotted Bone Point Penetration Project – SBPPP

Projektets experimentfas är nu avslutat. Under fem dagar har ett 30-tal benspetsar monterats på pilar och skjutits iväg med båge. Spetsarnas utformning bygger på de fynd vi gjort vid Motala ström. Huvudsakligen har de varit eggade med olika stenmaterial men det har även förekommit olika typer av ”referensspetsar”. Skottens penetrering av benplattor och ballistiskt gel har noggrant dokumenterats. Det samma gäller de skador som uppstått på respektive pilspets. Mycket data har samlats in. Vi tackar Filmfinity Studios som hjälpt oss med filmningen. Materialet kommer nu att bearbetas för att sedan presenteras i en artikel.
Fortsättning följer…

I dagens tidning uppmärksammar Östgöta Correspondenten det tema som är bärande i artikeln Crops, Cattle and Human DNA vilken vi publicerade i senaste numret av tidskriften Current Swedish Archaeology (Vol 24, 2016). Kul!!!

Utgrävning vid Vadstena gård och kloster

Denna vecka görs en arkeologisk forskningsgrävning som ingår som del i det publika projektet ”Vadstena kloster – arkeologisk forskning inför öppen ridå” som drivs av Sancta Birgitta Klostermuseum i samarbete med Arkeologerna.

Utgrävningen görs inom en mindre del av den norra delen av den tidigare östra klosterlängan, mellan Palatset i norr och Klosterkyrkan i söder. Detta område undersöktes arkeologiskt på 1960-talet av Iwar Andersson och finns beskrivet i boken ”Vadstena gård och kloster”. Den arkeologiska dokumentationen lämnar dock många frågor obesvarade, beträffande bl a murarnas kronologi och utseende, samt om det finns bevarade kulturlager kvar och om de innehåller fynd. Vi har bl a hittat ett spännande blyföremål med medeltida text. Förhoppningsvis kan vi klura ut vad det är de närmsta dagarna.

Idag hade vi besök av intresserade skolklasser från Vadstena. Timmermannen Mattias Hallgren från Traditionsbärarna visade under hela dagen hur man under äldre tid metodiskt bearbetade virket. Mattias har bl a studerat takstolarna i palatsbyggnaden.

Another new article!

Samara Journal of Science 2017, Vol 6 (No 3:20), pp. 85-91.

Larsson & Molin 2017. Decoration of Bone and Antler artefacts as an indication of Mesolithic networks (Finds from a central Swedish Late Mesolithic site)

In this paper we discuss decorated artefacts from the site Strandvägen in Motala and their possible relationship to southern Scandinavia as well as to the Baltic during the Late Mesolithic. The paper also presents drawings of several decorated types, drawn by Björn Wallebom, such as leister points, slotted daggers and antler objects.

New article!

For you interested in hunter-gatherer dwellings and intra-site patterns. Or for you interested living in close quarters and eating lots of fish in combination with roasted starch rich rhizomes and tubers!

Journal of Archaeological Science: Reports, article in press https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.10.022

Molin, F., Hagberg, L. & Westermark, A. Living by the shore: Mesolithic dwellings and household in Motala, eastern central Sweden, 5600–5000 cal BC

In this paper we focus on dwellings and household at the Late Mesolithic settlement of Strandvägen in Motala, and the spatial arrangements of indoor and outdoor activities of two well preserved dwellings at the site.

Three axes of greenstone from Dwelling 6. Photo: Peter Zetterlund, National Historical Museums.

Snapshot!

On the desk. In preparation of a real photo …

Lithics from feature A3412 at the Late Mesolithic settlement Verkstadsvägen in Motala, c. 5600-5200 cal BC. Cambrian flint and quartz. Upper row: Microblade-production, pressure technique with microblades and rejuvenation/trimming flakes. To the right: Bipolar cores and flakes in flint and quartz.

Todays joyful moment!

Oblique transverse points in quartz and flint from the floor area of Dwelling 2 at the site Verkstadsvägen in Motala, 5600-5300 cal BC.

Earlier today, from the Swedish Mesolithic archipelago. Microblade technology in quartz:

Two great days of field walking!

First a new site at Orust, at the Swedish west coast. Blades, blade segment, micro burin, flakes and a couple of core fragments. All in flint! Probably from the early part of the Middle Mesolithic(?), before 7000 cal BC.

And secondly, a revisited Late Mesolithic site from eastern Central Sweden, from the outskirts of Linköping. Blade- and flake cores, microblade core, flake scraper and blade-like flakes. All in quartz! Around 5000 cal BC.