Alla tiders stenhuggare!

Det är inte bara under mesolitikum som sten har slagits intill Motala ström, vi hittar också spår efter 1870-talets järnvägsbyggare! Jimmy och Linus gräver just nu intill det gamla brofundamentet och hittar förutom resterna av en träspont även stora flisor i sten och en s.k pikhacka. Pikhackor användes bland annat för att hugga till kilhål i stenblock. Stenblocken till brofundamentet har alltså delvis slagits till och bearbetats alldeles intill brobygget!

”Den måste vi lägga upp på Facebook!”

Den här veckan gästgräver legenden och Motala-veteranen Roger Wikell här hos oss! Förutom att han gräver och sållar fortare än de flesta är han även snabbare än oss på att sprida fyndnyheter på Facebook…

..Och här är yxan som Roger dokumenterade med sin stenåldersmobil. Yxans nacke bär spår efter ett intensivt knackande. Kanske ett s.k ”multi-tool”?

A small axe found just minutes ago.

Exkursion

Efter lunch promenerade vi över bron till Stiftelsen Kulturmiljövårds pågående förundersökning ett stenkast norr om Motala ström. Fredrik Hallgren berättade om skalldepositionerna som hittades år 2010. Isotop- och DNA-analyser på fyndmaterialet väcker intressanta frågor om människornas rörelsemönster under äldre stenålder, ca 5800 f Kr. Han berättade också om den äldsta mänskliga närvaron i området vilken dateras till 9200 f Kr.

 

Första frukosten vid strömmens kant!

Breakfast by the water!

”Kan du slänga ett öga på det här?”

Jimmy sållade just fram en liten ristad benbit och passade självklart på att be Roger ”Hört allt, sett allt” Wikell om ett utlåtande.
”Ja, det skulle kunna vara en runa.. Men du måste hitta mer!” blev svaret..

A small piece of carved bone – possibly with a rune inscription…

Ann undersöker ett hus från äldre stenåldern.

Inom ett avgränsat område ett fåtal meter från strömmens forna strand finns 15-talet stolphål, en eldstad och delar av ett golvlager. Ann har satt gula stakkäppar i stolphålen och då blir konstruktionen tydlig. Huset är 6,5 meter långt och 3 meter brett. I husets mittlinje finns takbärande stolpar och i en oval kring dessa finns en vägglinje. Detta är ett av flera hus som vi undersökt där ena långsidan delvis varit ”öppen”.

Göran förbereder inför nästa veckas visningspremiär!

På tisdag, 18/6, kl 17:00 är det dags. Samling sker vid Turistbyrån i Motala. OBS! Begränsat antal platser, föranmälan sker till Turistbyrån tfn 0141- 101 200.

Välkomna!

Bistra miner i sållet.

Idag är Rogers sista dag i Motala… För den här gången!

Tack och på återseende inspiratörn’!

”Mäster Elfstrand”

Bengan berättar om Norrköpings förhistoria utifrån de senaste decenniernas arkeologiska utgrävningar för den ”nya” E4:an.

Fragment av en skrapa, möjligen tillverkad av en vildsvinsbete. Vi är utan osteolog idag och därför lite osäkra på materialet.

På tal om Eldsjälar…

Till morgonfikat har vi haft besök av amatörarkeologen Leif Arvidsson som inventerat mesolitiska boplatser kring Hornborgasjön i Västergötland. Han hade med sig ett urval av det fina stenmaterial som han hittat genom åren och som vi självklart flockades kring. Vi pratar ju ofta om att de mesolitiska Motalaborna färdats över Vättern till Västergötland, kanske har de träffat på Leifs ”Hornborgare”?
Amatör och amatör förresten, Leif har hållit på sedan mitten av 1970-talet..

Ann passade på att visa upp en dekorerad benspets som hon hittat i en kokgrop tillhörandes det hus/hydda som hon arbetar med. Dekoren är väldigt flyktig, men ett närmare foto kommer under dagen!

Potpurri…

Här är samtliga fynd som Ann gjort i kokgropen vilken ligger i anslutning till huskonstruktionen vi berättat om tidigare. Längst upp till vänster syns en hög med obrända ben, flera av dessa är från rådjur. Därunder finns en liten cirkel med fiskkotor. I mitten högst upp ligger tre slipstensfragment i sandsten. Under dessa en liten hög med flinta framförallt kambrisk sådan. Högst upp till höger syns ett större grönstensavslag, eventuellt spår efter yxtillverkning. Därunder finns avslag, kärnor och kärnfragment av kvarts och ultramylonit. Längst ner finns slipade benartefakter däribland tre små spetsdelar samt ett fragment av en bävertand. Allt detta låg i kokgropen A49515 vilken i plan hade en diameter på ca 1,0 meter och var 0,40 meter djup.

Välkommen tillbaka ut i schaktet Göran!