Hälsingland

Publikation

E4 Kongsberget-Gnarp

Rapport 2020:4. Arkeologisk utredning, kompletteringsinventering, Hälsingland. Niclas Björck

Publikation

Fragment av det tidigmoderna Söderhamn

Rapport 2020:22. Arkeologisk förundersökning, Hälsingland. Mathias Bäck och Tomas Westberg