Spår av en över tusen år gammal förhistorisk gård har hittats i Viggbyholm. Pilspetsar, vridkvarnar och amulettringar är några av fynden som dolt sig i jorden. Nu hoppas arkeologerna få ny kunskap om hur traktens gårdar såg ut under yngre järnåldern.

–Vi har hittat en del intressanta bruksföremål som speglar det vardagliga livet på gården, säger John Hamilton, på Arkeologerna.

Det handlar om ett drygt 8 000 kvadratmeter stort område som undersöks av Arkeologerna, Staternas historiska museer, i samarbete med Uppdrag Arkeologi under sommaren och hösten. Utgrävningen görs eftersom kommunen bland annat ska bygga nya bostäder på platsen. Nu är avbaningen klar och spår av hus och byggnader, troligen från olika tidsepoker, börjar urskiljas under torven. Den vikingatida gården har legat vid en skarp havsvik som skär in i landskapet och enligt arkeologen John Hamilton är läget originellt.

– Det är nog ingen storgård utan snarare har den varit underlydande till en annan gård som ligger i närheten vid den här tiden och som heter Kjula eller Tjula och som nämns i de historiska källorna. Men det är en spännande plats.

Bland föremålen som hittills hittats finns bland annat vridkvarnar, keramik och ett nålhus – typiska vardagsföremål från den här tiden. Nålhus är små cylindrar av ben eller metall där fina synålar av till exempel brons, järn eller ben förvarades. De hittas ofta i vikingatida gravar och bars som ett dräkttillbehör, ofta av kvinnor.

Kanske vet arkeologerna till och med vad gården kallades. Namnet ”Vikby” nämns i skrift redan under medeltiden som namnet på en gård i området. Det arkeologerna har hittat kan mycket väl ha varit föregångaren till denna. Men spåren kan vara äldre än så. Det finns rester av flera hus och byggnader i området, men hur de passar ihop och under vilka faser de låg där vet man inte än. En del fynd tyder på att en förhistorisk gård låg på platsen redan cirka 400–550 e. Kr. som fortlever in i vikingatid. Kanske fanns där även en gård under medeltid.

–Vi har gjort en del medeltida fynd och hittat vad som ser ut som en medeltida huskonstruktion, där väggarna vilar på en grund av stenar istället för på resta stolpar som under vikingatiden. Vi diskuterar nu om platsen övergavs på vikingatiden eller om det fanns en gård där senare.

För pressbilder: Flickr https://flic.kr/s/aHsmPaN7QP

Kontaktpersoner

Arkeolog Magnus Lindberg 010-480 81 25, 076-128 41 25
magnus.lindberg@Arkeologerna.com

Arkeolog John Hamilton 010-480 80 77

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Presskontakt

Ninna Bengtsson

010-480 80 76, 076-128 40 76

ninna.bengtsson(a)arkeologerna.com