Nu är undersökningen Enescopinge – den medeltida staden i centrala Enköping äntligen igång.  Redan första dagarna har spännande upptäckter gjorts.

De sex arkeologerna har hittat välbevarade rester av ett hus från tidigt 1600-tal, där man i golvlagret har funnit sju mynt, varav flera redan nu går lätt att datera.

Vackra keramikskärvor hör också till fynden. Två stora trätunnor har fungerat som garverikar.

Inledningsvis undersöks en mindre yta på 15 x 15 meter som verkar innehålla det som arkeologerna har förväntat sig.
Där finns fler rester av byggnader och föremål som ska undersökas vidare under de kommande veckorna. Ju längre ner man kommer desto äldre blir fynden.

För mer information kontakta projektledare Mathias Bäck.

Vattenpölen i förgrunden är i själva verket en vattenfylld garveritunna av trä. Foto: Adam Hultberg/Upplandsmuseet

Bakgrund

Enescopinge – den medeltida staden.
Under 2017-2018 undersöker arkeologer den gamla Stadshotellstomten i centrala Enköping, som innehåller lämningar från 1200-tal fram till 1800-tal. Enköping har en rik och fascinerande historia som är av intresse långt utanför kommunens gränser och förväntningarna inför utgrävningen är stora. Undersökningen är ett samarbete mellan Arkeologerna och Upplandsmuseets Avdelning Arkeologi.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.