Ett unikt fynd har hittats under utgrävningen av kopparframställningsplatsen vid Gruvbron i Falun. Flera stora bitar dyrbar råkoppar som tillsammans väger 7 kilo förbryllar Arkeologerna.
– Det är ett spännande och ovanligt fynd, säger arkeologen Mia Englund.

De är stora, svagt grönskimrande av ärg och rejält tunga. När fynden från utgrävningen vid Gruvbron skulle registreras fick arkeologerna en ordentlig överraskning. De tunga bitarna som hittats där själva hyttan med ugnen en gång låg, visade sig vara stora smältor av råkoppar.

En smälta är den flytande massa som produceras i råkopparugnen och är det fjärde steget i en fem-stegsprocess för att framställa koppar. Smältan innehåller cirka 95 procent ren koppar. Den större biten som hittats har stelnat i en ränna i hyttan och de mindre har runnit ut och stelnat på ett mer ojämnt underlag.

Men det som är unikt är mängden och att det lämnats kvar.

– Det är ovanligt att det påträffas fynd av råkoppar, själva slutprodukten. Det är ett stort värde kopplat till råkopparn, en lång process och hårt slit för att få fram produkten och att lämna så många kilo väcker frågor, säger Mia Englund.

Kritpipor, buteljer och läderskor

Sverige var världsledande inom kopparproduktion redan på 1600-talet och spåren finns fortfarande kvar i Falun. I våras undersökte Arkeologerna Gruvbron nära Falu koppargruva i samarbete med Dalarnas museum och hittade rester av en flera hundra år gammal storindustri liksom spår efter människorna som arbetade i gruvans skugga.

En hyttomt med delar av själva hytthuset undersöktes och flera olika byggnader som kolhus och vändrostar grävdes fram. Inom området fanns även ramper och vägar för transport av malm och avfall. Även personliga spår efter arbetarna dök upp bland slaggen, bland annat bitar av kritpipor, buteljer, läderskor och textilfragment. Helt unikt i sammanhanget är ett antal verktyg som påträffades i hyttan – en mejsel, en hammare och en slägga.

Nu fortsätter det spännande arbetet med att katalogisera och analysera fynden. Men den stora mängden råkoppar har satt myror i huvudet på arkeologerna.

– Det kan vara en medveten placering. Om fyndet kan knytas till hytthusets uppförande kan det röra sig om en handling för lycka och framgång i arbetet, säger Englund.

Läs mer om uppdraget här.

Kontakt

För mer info kontakta arkeolog Mia Englund   010-480 80 52, mia.englund@arkeologerna.com

För att veta mer om projektet, kontakta projektledare Ann-Mari Hållans Stenholm 010-480 80 78, ann-mari.hallans.stenholm@arkeologerna.com

Presskontakt Ninna Bengtsson 010-480 80 76, 076-128 40 76, ninna.bengtsson@arkeologerna.com

Mia Englund visar fram råkopparbiten som hon upptäckte bland fynden när de skulle registreras. Foto: Arkeologerna (CC-BY)
Råkoppar innehöll hela 95 procent rent koppar. Foto: Arkeologerna (CC-BY)