2021

I boken diskuteras hur och varför människor under senpaleolitikum söker sig norröver till våra breddgrader. Som utgångspunkt för sina tankar presenterar författaren ett stort antal tidigare opublicerade västsvenska fyndmaterial.