2020

Rapport 2020:44. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varberg kommun, Torpa socken, fastigheterna Balg 3:7, 1:4 och 1:2, samt del av Torpa 15:87 och 6:18
Bengt Westergaard och Christina Rosén